Sunday, February 3, 2008

Maut Jalan Raya

Pembukaan jembatan baru Batang Peranap telah memecahkan persoalan transportasi yang menjadi kendala selama ini bagi masyarakat Selunak, Pematang dan sekitarnya. Masyarakat Kecamatan Batang Peranap tidak perlu lagi takut kompang tidak beroperasi kalau mereka menyeberang ke Kecamatan Peranap.