Friday, February 15, 2013

BUMDES penerima dana PPD Peranap

BUMDES Semelinang Tebing menjadi satu-satunya BUMDES penerima dana Program Pemberdayaan Desa Tahun 2013. Pada tahun 2013, Indragiri Hulu hanya sanggup memberikan dana tersebut kepada 10 desa.

Thursday, February 7, 2013

Masjid Nurul Huda al Amri Sungai Ubo

Sungai Ubo beberapa tahun yang lalu merupakan hutan belantara. Tidak banyak yang mau tinggal di sana. Selain jauh, akses keluar masuk ke Peranap pun susah. Hanya beberapa keluarga Melayu yang tinggal di sana, yakni yang biasa memungut hasil hutan. Di samping Melayu tempatan, maka yang terutama sekali adalah masyarakat Melayu Talang Mamak dan Petalangan.